Reference

Zbudování cvičné kuchyňky v Základní škole Chlumčany, okres Plzeň-jih

Když na naší škole vznikla potřeba zbudovat cvičnou žákovskou kuchyňku, obrátila jsem se po předchozí dobré zkušenosti na p. Ing. Moniku Černou z firmy PERSO International. Stejně jako u minulé zakázky (stupínky k interaktivním tabulím) byla spolupráce s ní po celou dobu velmi dobrá. Přijela si prohlédnout uvolněnou učebnu, pečlivě nás vyzpovídala, aby si udělala představu, co vlastně od vybavení celého prostoru kuchyňky očekáváme. Pak zpracovala návrh, který s námi konzultovala, dokud jsme nebyli spokojeni.

Po celou dobu realizace dohlížela na provádění jednotlivých prací a jejich návaznost. Trpělivě se zabývala našimi připomínkami a v případě naší nespokojenosti jednala s dodavatelskými firmami, dokud nedosáhla odstranění nedostatků. Velmi důležitý je i fakt, že celá realizace proběhla v námi vybraném čase hlavních prázdnin, bez jakéhokoli zdržení, takže od začátku školního roku můžeme v kuchyňce bez problémů vyučovat.

S výsledkem jsme všichni – vedení školky, učitelé i žáci velmi spokojeni. 

Mgr. Irena Rampichová, ředitelka školy

původní stav učebny nová cvičná kuchyňka

původní stav

po přestavbě

Rekonstrukce ředitelny mateřské školy, okres Plzeň - sever

Je doba, kdy mateřské školy jsou naplněny a nám se vyskytl problém s tím, že v jedné šatně byly umístěny dvě třídy. V době, kdy se děti převlékaly na vycházku byl prostor  zcela nevyhovující. A tak jsme hledali řešení. Ředitelna byla zbytečně velká a vlastně i nevyhovující, nábytek zastaralý, chybělo i soukromý na jednání s rodiči. Potřebovali jsme vytvořit i nový prostor pro učitelky, kde by měly šatnové skříňky, ale i zároveň koutek s počítačem, metodickým materiálem a kopírkou. Potřebovali jsme ušetřit místnost, kde by mohly mít děti ještě jednu šatnu.

Z toho důvodu jsme se rozhodli přistoupit k rekonstrukci. O spolupráci jsme požádali paní ing. Monika Černou. Zahájení zakázky předcházela jednání o našich představách, které paní Černá zpracovala do podoby 3D návrhu. Přestavba obsahovala stavbu příčky k rozdělení prostoru ve stávající ředitelně, výměnu elektrických rozvodů, podlahových krytin a dodávku nábytku. Po celou dobu zakázky paní Černá pečlivě sledovala její průběh a koordinovala práce. Pokud vznikla nesrovnalost, tak ji obratem řešila.

A výsledek - z bývalé šatny učitelek jsme  vytvořili šatnu pro děti, z bývalé ředitelny příjemné zázemí učitelek a velice vyhovující příjemnou ředitelnu. Paní Černá dobře navrhla, poradila a s pracovním týmem uskutečnila.

S výsledkem jsme velmi spokojení a v případě potřeby se na paní Černou znovu obrátíme.

                                        Vodičková Jarmila, ředitelka 1.MŠ Horní Bříza-ves

původní kancelář nová ředitelna je malá, ale hezká